1/4
text

Vältbetong

Vältbetong är en oarmerad betongbeläggning (kombinerat slit- och bärlager) som proportionerats för att packas med vibrerande vält. Beläggningen är frostbeständig i salt miljö. Vältbetongen har en mycket styv konsistens och är avsedd för utläggning med maskinutläggare eller väghyvel. Utläggning för hand är också möjlig.

Användningsområden
Vältbetong kan användas som beläggning på i stort sett alla typer av ytor. Hårdnad vältbetong har mycket stor styvhet och lämpar sig väl för ytor utsatta för höga punktlaster. Några exempel är:

  • Industriplaner
  • Terminaler
  • Containerplaner
  • Busshållplatser
  • Bensinstationer
  • Industrivägar

För mer information om Vältbetong ladda hem vårt produktblad.

Vältbetong.pdf

En av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross. Transport- och entreprenadmaskin­tjänster genom Cliffton och Cliffton Mining. Vi erbjuder även återvinning av produktionsavfall.

EPiTrace logger